Poligami Dalam Islam: Hak Kelayakan Suami Untuk Berpoligami

Poligami Dalam Islam: Hak Kelayakan Seorang Suami Untuk Berpoligami

Poligami Dalam Islam: Hak Kelayakan Suami Untuk Berpoligami Islam adalah agama yang mengiktiraf kepelbagaian keperluan dan kehendak setiap manusia dalam segala isu termasuklah hidup berpasangan. Oleh kerana inilah Islam membenarkan poligami dan ia merupakan amalan masyarakat turun temurun sejak sebelum kedatangan Islam lagi. Islam tidak menentang hidup berpoligami. Akan tetapi, Islam telah menetapkan beberapa syarat […]

Perbezaan Mobile Spa, Home Spa Dan Spa Centre

Perbezaan Mobile Spa, Home Spa Dan Spa Centre

Perbezaan Mobile Spa, Home Spa Dan Spa Centre Spa kecantikan merupakan salah satu proses perawatan yang kebiasaannya ditawarkan oleh salon ataupun tempat khusus spa. Perkataan spa itu sendiri sebenarnya berasal daripada bahasa Latin, solus per aqua atau sante par aqua yang berkaitan dengan kegiatan berhubungan dengan air ataupun dimaksudkan sebagai terapi air. Pengertian spa ini […]